Konnected

KonnecteD is een netwerkorganisatie die duurzaam aanbod verbindt met duurzame vragen uit de (arbeids)markt. Deventer Werktalent en Sallcon zijn onderdeel van KonnecteD. Bij ons werkleerbedrijf draait het om mensen met een afstand tot werk en werkgevers die sociaal willen ondernemen. Wij verbinden werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto: Maak werk van betekenis!

En dat doen we onder andere door onze werkleerlijnen. Daarin richten we ons op het ontwikkelen van zowel de werknemers- als de vakvaardigheden. We maken daarbij gebruik van de aanwezige bedrijfsonderdelen van KonnecteD, het vakmanschap van onze professionals en de actieve betrokkenheid van werkgevers. Een voorbeeld is onze Horeca-lijn.

De kandidaten starten drie maanden intern om werkervaring in het bedrijfsrestaurant op te doen met bijvoorbeeld bediening, snijtechnieken en speciale koffie maken (barrista). En ze volgen workshop over onderwerpen zoals kennis over hygiëne en allergieën, bediening, en gastheer/gastvrouw vaardigheden. Daarna gaan de kandidaten zes maanden aan de slag bij een restaurant of een hotel om werkervaring in de praktijk op te doen. Als dit traject succesvol wordt afgerond, ontvangen de kandidaten een praktijkverklaring dat verbonden is aan de branche, Horeca Nederland. Dit is een officieel startcertificaat en wordt in heel Nederland erkend.
Acht van onze kandidaten mogen tijdens De Smaak van Deventer uitserveren. Wat een prachtige kans om hun talent te laten zien!